BEREGNING AF LOCATOR UD FRA LÆNGDE-/BREDDEGRAD

Manuel fastlæggelse af en station’s Locator ud fra dens geografiske position er forholdsvis simpel, når følgende diagrammer anvendes.
En stations position øst eller vest for Greenwich bestemmer Locatorens 1., 3. og 5. karakter.
1. karakter
   |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|N|P|Q|R|
   |   |   |   |   |   |   |
Vest 180  120  60   0  60  120  180 Øst

3. karakter

   |0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
   | | | | | | | | | | |
   0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 grader Øst
   20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 grader Vest

5. karakter

   |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 min. Øst
  120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10  0 min. Vest

Stationens placering nord eller syd for Ækvator bestemmer Locatorens 2., 4. og 6. karakter.

2. karakter

   |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|
   |   |   |   |   |   |   |
 Syd 90  60  30   0  30  60  90 Nord

4. karakter

   |0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
   | | | | | | | | | | |
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 grader Nord
   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 grader Syd

6. karakter

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X| | | | | | | | | | | | | | 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 min. Nord 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 min. Syd
Tilfældigt eksempel:
Position: 77° 38′ Vest 39° 6′ Nord
Længde position:
1. karakter bliver: F , da 77° ligger mellem 60° og 80° Vest.
Til rest bliver: 77° – 60° = 17° 38′
3. karakter bliver: 1 , da 17° 38′ ligger mellem feltets 16. og 18. gradinddeling (Vest).
Til rest bliver: 17° – 16° = 1° 38′
5. karakter bliver: E , da 1° 38′ er lig med 98′ og ligger mellem feltets 95. og 100. minutinddeling (Vest)
Bredde position:
2. karakter bliver: M , da 39° ligger mellem 30° og 40° Nord.
Til rest bliver: 39° – 30° = 9° 6′ (Nord)
4. karakter bliver: 9 , da 9° 6′ ligger mellem feltets 9. og 10. gradinddeling (Nord)
Til rest bliver: 9° – 9° = 0° 6′
6. karakter bliver: C , da 6′ ligger mellem feltets 5. og 7,5. minutinddeling

Resultat : FM19EC

Eksempel Anholt by, Anholt :

Position: 11° 33' 42" Øst
     56° 41' 17" Nord
Længde position:
1. karakter bliver: J , da 11° ligger mellem 0° og 20° Øst
Til rest bliver: 11° – 0° = 11° 33′ 42″
3. karakter bliver: 5 , da 11° 33′ 42″ ligger mellem feltets 10. og 12. gradinddeling
Til rest bliver: 11° – 10° = 1° 33′ 42″
5. karakter bliver: S , da 1° 33′ 42″ er lig med 93′ 42″ og ligger mellem feltets 90. og 95. minutinddeling
Bredde position:
2. karakter bliver: O , da 56° ligger mellem 50° og 60° Nord.
Til rest bliver: 56° – 50° = 6° 41′ 17″(Nord)
4. karakter bliver: 6 , da 6° 41′ 17″ ligger mellem feltets 6. og 7. gradinddeling (Nord)
Til rest bliver: 6° – 6° = 0° 41′ 17″
6. karakter bliver: Q , da 41′ 17″ ligger mellem feltets 40. og 42,5. minutinddeling
Resultat : JO56SQ
Kilde: OZ 8 ND