Emne: Invitation til HF-Fieldday 2023

Vær hilset,

Skriv HF-Fieldday for EDR-afdelinger i kalenderen ud for weekenden den
2. og 3. September 2023

Der bliver fieldday i år da en ny manager er på plads, men på grund af
det sene opslag kan der dispenseres fra den 1. August som sidste frist
for at anmelde NYE kaldesignaler til Fieldday.

Det har især betydning hvor flere EDR-afdelinger går sammen om at
afholde Fieldday med et fælles kaldesignal, så det kan blive meldt ud
til de andre deltagere.
Det betyder også at der opfordres til at flere afdelinger går sammen om
at stille op til Fieldday hvis det kniber med at mønstre
mandskab/operatører til arrangementet i jeres egen afdeling.

Reglerne for fieldday kan downloades fra EDR’s hjemmeside, og de er
uændrede fra sidste år.
Reglerne findes under punktet Amatørradio. Vælg Fieldday under
Radiosport, herfra de kan downloades.

Om logprogrammer.
Foruden en egentlig logudskrift med summarysheet, må der meget gerne
indsendes ADIF-filer og Cabrillofiler. Det vil lette managerens arbejde
med at behandle og gennemgå de indsendte logs.

Til loggen kan bruges OZ1IVA’s logprogram FD2000, også kaldet Harbo-log,
N1MM log med konfigurationsfiler til den danske Fieldday og OZ1ETP’s
Fynlog program der kan rekvireres hos undertegnede.

Vel mødt

Vy 73 de oz1etp/Lars
Fielddaymanager

(Og denne mail burde have været sendt fra en officiel EDR-mailadresse)