Morse

 A = .-J = .—S = Ø = —.
B = -…K = -.-T = Å = .–.-
C = -.-.L = .-..U = ..- 
D = -..M = —V = …- 
E = .N = -.W = .– 
F = ..-.O = X = -..- 
G = –.P = .–.Y = -.– 
H = ….Q = –.-Z = –.. 
I = ..R = .-.Æ = .-.- 
1 = .—-2 = ..—3 = …–4 = …-
5 = …..6 = -….7 = –…8 = —..
9 = —-.0 = —–. Punktum ..-.-.-AAA
Komma ,—..–MIM
Skråstreg /-..-.XE
Spørgsmålstegn ?..–..IMI
Bindestreg –-….-THT
Rettelse… … ..8 x E
Skilletegn-…-TST
Parentes ( )-.–.- 
Kolon :—… 
Kom-.-K
Vent.-… 
Slut…-.-SK
Forstået…-.OK
Jeg lukker stationen–.- .-.-QRT