Udgivet 16 nov 2020

Radioamatører skal have erhvervet et radiocertifikat for at måtte anvende sit sendeudstyr.
Det erhverves ved at aflægge en prøve, afholdt af Energistyrelsen eller af  EDR.
Prøven består af ialt 50 multichoice spørgsmål i 3 grupper, hvor man må svare så langt,
man kan og man skal f.eks. have 15 rigtige af de første 20 spørgsmål i gruppen til kategori D.

Certifikatet kan opnås i tre niveauer:

Med en ikke-teknisk prøve som operatør til certifikat kategori D    20 spørgsmål      max fejl  5
Med en begrænset teknisk prøve        til       certifikat kategori B    20 + 16                      ”      5+4
Med en almindelig teknisk prøve        til       c
ertifikat kategori A    20 + 16 + 14             ”      5+4+4

Kategori D giver adgang til at sende på amatørbånd på VHF og UHF med effekter på 25 og 50 Watt.

Kategori B giver adgang til at sende på MF HF VHF UHF og SHF med effekter op til 100 Watt.

Kategori A giver adgang til at sende på MF HF VHF UHF og SHF med effekter op til 1000 Watt.

Se efter mere information på energistyrelsens hjemmeside:
 https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radioamatoerer

Selve prøven kan du øve dig i her:
 http://operatorlicens.dk/  her:  http://b-certifikat.dk/   eller her:   http://a-certifikat.dk/

I øjeblikket kan du tilmelde dig certifikatkursus der afholdes i Silkeborg og Skanderborg afdelinger
Seneste tilmelding:  1 december