Nødsignalet, der afløste CQD, blev vedtaget 22. nov. 1906 på den første internationale radiotelegrafiske konvention i Berlin, og trådte i kraft juli 1908.
I modsætning til CQD der sender som tre enkelttegn, sendes SOS som ét tegn bestående af 3 prikker, 3 streger og 3 prikker. ( …—… )

 

CQD KODEN.:

Tidligt i 1904 fandt The Marconi Company ud af at det var ønskeligt med en form for universelt nødsignal og opfyldt derfor behovet ved cirkulære nr. 57 af 7. jan. 1904 at udstede følgende generelle ordre: Det er kommet vort kundskab at opkaldet “CQ” (Alle stationer) tilfredsstiller generelle formål, men ikke tilstrækkeligt udtrykker vigtigheden af et nødsignal.
Derfor skal opkald der skal bruges fra skibe der er i nød eller kræver øjeblikkeligt assistance fra og med 1. feb. 1904 bruge CQD.

kilde:OZ/juli/00/s414afoz1car